Ansökan och blanketter

Antagningsprincip

  • Skolans
    antagningsprincip är syskonförtur, (därefter gäller ansökningsdatum).
  • Enskede byskola har en egen kö, men nu ska man även söka till oss genom den kommunala antagningen.
  • Ansökningskön är öppen under hela läsåret. Att stå i kö är kostnadsfritt och icke förpliktigande.

Ansökningsblankett

Fyll i vår ansökningsblankett och skicka eller mejla den till oss snarast. » Länk till ansökan: Ansökan om plats på Enskede Byskola

Ansökan sänds eller mejlas till: Antagningen Enskede byskola, Kolonivägen 17, 122 32 Enskede carola.sandberg@enskedebyskola.se eller

seija.backman@enskedebyskola.se


BRA ATT VETA

Kostnadsfri

Att gå i Enskede byskola är kostnadsfritt. För en plats i fritidsverksamheten tas den vanliga barnomsorgsavgiften ut.

Intagningar

Vi tillämpar syskonförtur. Det innebär att alla syskon går före i kön. Därefter fortsätter intaget efter ansökningsdatum.


Dokument

Klicka på nedanstående länk för att ladda hem och läsa eller skriva ut PDF-filen:

Kontaktuppgifter

Ledighetsansökan 2018

Publicering av bilder

Uppsägning av Fritids plats

Enskede byskolas plan mot kränkande behandling 17-18

Pedagogisk planering för förskoleklassen Enskede Byskola 2015-2016

Arbetsplan för fritidshem

Välkommen Föräldrar.docx 

School Soft info

Kritik och återkoppling Vi uppskattar kritik, både positiv som konstruktiv, och ser det som en möjlighet att förbättra vår verksamhet. Maila er kritik till: info@enskedebyskola.se Ärendena besvaras inom tre arbetsdagar.