Kontaktinformation

 

              

Förskoleklassen
& Talgoxen                             0768-85 21 71, 08-410 821 71

Åk 1                                         0768-85 21 73, 08-410 821 73

Åk 2                                         0768-85 21 75, 08-410 821 75

Åk 3 & Havsörnen                   0768-85 21 78, 08-410 821 78

Åk 4 -6 & fritidsklubben           0768-85 21 74, 08-410 821 74

Frånvaroanmälan ska göras på School Soft  innan kl.8.30

 

Kontoret: Seija Bäckman         0768-85 21 80, 08-410 821 80

Rektor: Carola Sandberg          0768-85 21 72, 08-410 821 72

Skolsköterska: Natascha Eriksson     0768-85 21 96

Kurator: Martin Ericson                        0768- 85 21 77

Kurator finns på skolan varje torsdag

 

Förskoleklass  

Inger Bodin-Ejder             Daniele Zazzetta                     

Inger Daniele

inger.bodin-ejder@enskedebyskola.se  

daniele.zazzetta@enskedebyskola.se

 janna.lindstrom@enskedebyskola.se

Åk 2 

     Agnes Talas            Mia Wallander  

Agnes

agnes.talas@enskedebyskola.se         maria.wallander@enskedebyskola.se

 

 

Åk 3    

 

 

Åk 1                                                                                                         

Eva Rönström                                                                       

Eva

eva.ronstrom@enskedebyskola.se

 marie.berg@enskedebyskola.se

Åk 4 – 6                                                                                                                                         

                                                                               

 

simon.grundin@enskedebyskola.se

natasha.scott@enskedebyskola.se

 

Musiklärare                                                         Specialpedagog

 Kirsten Spratt Marcusson                               Love Sandberg 

kirsten.sprattmarcusson@enskedebyskola.se          love.sandberg@enskedebyskola.se  

 

 

Idrottslärare