Kontaktinformation

 

              

Förskoleklassen
& Talgoxen                             0768-85 21 71, 08-410 821 71

Åk 1                                         0768-85 21 73, 08-410 821 73

Åk 2                                         0768-85 21 75, 08-410 821 75

Åk 3 & Havsörnen                   0768-85 21 78, 08-410 821 78

Åk 4 -6 & fritidsklubben           0768-85 21 74, 08-410 821 74

Frånvaroanmälan ska göras på School Soft  innan kl.8.30

 

Kontoret: Seija Bäckman         0768-85 21 80, 08-410 821 80

Rektor: Carola Sandberg          0768-85 21 72, 08-410 821 72

Skolsköterska:   Karin               0768-85 21 96

Kurator: Martin Ericson                        0768- 85 21 77

Kurator finns på skolan varje torsdag

 

Förskoleklass  

Inger Bodin-Ejder             Daniele Zazzetta                     

Inger

  

 

 

 

 

 

 

 

Åk 1a

Kamilla Ekestam

kamilla.ekestam@enskedebyskola.se

Janna Lindström

janna.lindstrom@enskedebyskola.se

 

Åk 1b

Karolina Cronqvist

karolina.cronqvist@enskedebyskola.se

Stina Ahlström

stina.ahlstrom@enskedebyskola.se

 

 

Åk 2                                                                                                        

Eva Rönström                                                                       

Eva

eva.ronstrom@enskedebyskola.se

Marie Berg

 marie.berg@enskedebyskola.se

 

Åk 3    

   Agnes Talas            Mia Wallander  

agnes.talas@enskedebyskola.se         maria.wallander@enskedebyskola.se

 

Åk 4 – 6                                                                                                                                         

                                                                               

 

simon.grundin@enskedebyskola.se

 

 

Musiklärare                                                                    Specialpedagog

 Kirsten Spratt Marcusson                                            Love Sandberg 

kirsten.sprattmarcusson@enskedebyskola.se          love.sandberg@enskedebyskola.se  

 

 

Idrottslärare