Nyheter

Välkomna på  Öppethus.

7 november kl. 17,00-18,30

30 januari kl: 17,00-18,30

8 februari kl: 17,00-18,30

korv med bröd och festis finns att köpa.

 

 

————————————————————————————————————————————————