Ansökan och blanketter

Antagningsprincip

  • Skolans
    antagningsprincip är syskonförtur, (därefter gäller ansökningsdatum).
  • Enskede byskola har en egen kö, men nu ska man även söka till oss genom den kommunala antagningen.
  • Ansökningskön är öppen under hela läsåret. Att stå i kö är kostnadsfritt och icke förpliktigande.

Ansökningsblankett

Fyll i vår ansökningsblankett och skicka eller mejla den till oss snarast. » Länk till ansökan: Ansökan om plats på Enskede Byskola

Ansökan sänds eller mejlas till: Antagningen Enskede byskola, Kolonivägen 17, 122 32 Enskede carola.sandberg@enskedebyskola.se eller

seija.backman@enskedebyskola.se


BRA ATT VETA

Kostnadsfri

Att gå i Enskede byskola är kostnadsfritt. För en plats i fritidsverksamheten tas den vanliga barnomsorgsavgiften ut.

Intagningar

Vi tillämpar syskonförtur. Det innebär att alla syskon går före i kön. Därefter fortsätter intaget efter ansökningsdatum.


Dokument

Klicka på nedanstående länk för att ladda hem och läsa eller skriva ut PDF-filen:

Kontaktuppgifter

Ledighetsansökan 2018

Publicering av bilder

Uppsägning av Fritids plats

Enskede byskolas plan mot kränkande behandling 18-19

Pedagogisk planering för förskoleklassen Enskede Byskola 2015-2016

Arbetsplan för fritidshem 2018-2019

Välkommen Föräldrar 2018-2019

School Soft info

Kritik och återkoppling Vi uppskattar kritik, både positiv som konstruktiv, och ser det som en möjlighet att förbättra vår verksamhet. Maila er kritik till: info@enskedebyskola.se Ärendena besvaras inom tre arbetsdagar.