Föräldrar

Ni
kan förvänta er av skolan:

 • Att vi arbetar för att skapa trygghet för eleverna
 • Att vi visar respekt för eleverna
 • Att vi strävar efter att möta varje elev på dess kunskapsnivå
 • Att vi tydliggör målen och arbetar för att alla elever ska nå målen
 • Att vi arbetar aktivt och förebyggande mot mobbing
 • Att vi strävar efter att skapa en lugn och trivsam skolmiljö både inne och ute
 • Att vi använder ett vårdat språk
 • Att vi bidrar till ett gott samarbete mellan skola och hem samt kontaktar hemmet när problem uppstår

Vad vi förväntar oss av er föräldrar:

 • Att ni stöttar ert barn i skolarbetet
 • Att ni ser till att ert barn kommer till skolan utvilad och med rätt utrustning
 • Att ni bidrar till ett gott samarbete mellan hem och skola
 • Att ni kontaktar skolan om ni undrar eller är missnöjd med något
 • Att ni använder ett vårdat språk
 • Att ni tar del av information som når er från skolan
 • Att ni deltar på utvecklingssamtal samt föräldramöten
 • Att ni tar del av skolans mål och trivselregler

Detta förväntar vi oss av dig som elev:

 • Att du uppträder hänsynsfullt, artigt och vänligt mot alla barn och vuxna
 • Att du lyssnar på andra och väntar på din tur
 • Att du passar tider
 • Att du tar ansvar för ditt lärande, arbetar under lektionstid samt tar igen det du missat vid eventuellt frånvaro
 • Att du sköter dina hemuppgifter
 • Att du ser till att det du behöver under dagen finns med till exempel idrottskläder, läxor
 • Att du är rädd om andras och skolans saker
 • Att du tar kontakt med någon vuxen om du behöver hjälp och stöd
 • Att du följer skolans trivselregler
 • Att du använder ett språk utan fula ord eller miner