Kontaktinformation

Förskoleklassen & Talgoxen
0768-85 21 78

Åk 1 A
0768-85 21 71

Åk 1 B
0768- 85 21 76

Åk 2
0768-85 21 73

Åk 3 & Havsörnen
0768-85 21 75

Åk 4 -6 & fritidsklubben
0768-85 21 74

Frånvaroanmälan ska göras på School Soft  innan kl.8.30

 


Rektor:
Carola Sandberg
0768-85 21 72


Administration:
Seija Bäckman
0768-85 21 80

Skolsköterska:  Eva Birgersson
0768-85 21 96
 Eva.birgersson@enskedebyskola.se
Skolsköterskan finns på skolan varje torsdag och varannan onsdag (jämna veckor)

Kurator: Josefin Dalgren
0768- 85 21 77
Josefin.dalgren@enskedebyskola.se
Kurator finns på skolan varje torsdag

Förskoleklass:


Inger Bodin-Ejder
inger.bodin-ejder@enskedebyskola.se


Joni Kahelin
joni.kahelin@enskedebyskola.se

Åk 1a:


Kamilla Ekestam
kamilla.ekestam@enskedebyskola.se


Janna Lindström
janna.lindstrom@enskedebyskola.se

Åk 1b:


Karolina Cronqvist
karolina.cronqvist@enskedebyskola.se


Stina Ahlström
stina.ahlstrom@enskedebyskola.se

Åk 2:                                                                   


Eva Rönström 
eva.ronstrom@enskedebyskola.se

Marie Berg
 marie.berg@enskedebyskola.se

Åk 3:


Agnes Talas
agnes.talas@enskedebyskola.se

Mia Wallander
maria.wallander@enskedebyskola.se

Åk 4-6:


Simon Grundin
simon.grundin@enskedebyskola.se

Musiklärare:
Kirsten Spratt Marcusson
kirsten.sprattmarcusson@enskedebyskola.se

Specialpedagog:


Love Sandberg
love.sandberg@enskedebyskola.se  

Idrottslärare:


Fernanda Cortez Limna
fernanda.cortezlima@enskedebyskola.se

Slöjdlärare/Kök

Anki Larsson

ann-kristin.larsson@enskedebyskola.se

Kök

Anna Lestaric

anna.lestaric@enskedebyskola.se