Kontaktinformation

Förskoleklassen & Talgoxen
0768-85 21 78

Åk 1 A
0768-85 21 71

Åk 1 B
0768- 85 21 76

Åk 2
0768-85 21 73

Åk 3 & Havsörnen
0768-85 21 75

Åk 4 -6 & fritidsklubben
0768-85 21 74

Frånvaroanmälan ska göras på School Soft  innan kl.8.30


Administration:
Seija Bäckman
0768-85 21 80


Rektor:
Carola Sandberg
0768-85 21 72

Skolsköterska: Karin Kinert
0768-85 21 96
karin.kinert@enskedebyskola.se
Skolsköterskan finns på skolan varje torsdag och varannan onsdag (jämna veckor)

Kurator: Martin Ericson
0768- 85 21 77
martin.ericson@enskedebyskola.se
Kurator finns på skolan varje torsdag

Förskoleklass:


Inger Bodin-Ejder
inger.bodin-ejder@enskedebyskola.se

Daniele Zazzetta
daniele.zazzetta@enskedebyskola.se

Åk 1a:
Kamilla Ekestam
kamilla.ekestam@enskedebyskola.se

Janna Lindström
janna.lindstrom@enskedebyskola.se

Åk 1b:
Karolina Cronqvist
karolina.cronqvist@enskedebyskola.se

Stina Ahlström
stina.ahlstrom@enskedebyskola.se

Åk 2:                                                                   

Eva
Eva Rönstam 
eva.ronstrom@enskedebyskola.se

Marie Berg
 marie.berg@enskedebyskola.se

Åk 3:
Agnes Talas
agnes.talas@enskedebyskola.se

Mia Wallander
maria.wallander@enskedebyskola.se

Åk 4-6:
Simon Grundin
simon.grundin@enskedebyskola.se

Musiklärare:
Kirsten Spratt Marcusson
kirsten.sprattmarcusson@enskedebyskola.se

Specialpedagog:
Love Sandberg
love.sandberg@enskedebyskola.se  

Idrottslärare:
Fernanda Cortez Limna
fernanda.cortezlima@enskedebyskola.se