Digitalt Öppet Hus

Digitalt Öppet Hus

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Klagomål

Alla huvudmän har ett ansvar enligt skollagen att ta emot och utreda klagomål mot den utbildning som bedrivs.

Klagomålshantering innebär att elever, vårdnadshavare och andra ska kunna lämna sina klagomål till huvudmannen och att denne ska utreda frågan och åtgärda eventuella brister i verksamheten.

I bifogade blankett når du PPS Swedish Education Group AB som är huvudman för Enskede Byskola och kan beskriva ditt klagomål.

Dina synpunkter är viktiga för oss!

 

Blankett för klagomål till huvudman