Digitalt Öppet Hus

Digitalt Öppet Hus

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Helhetsperspektiv på elevernas dag

På Enskede byskola har vi ett helhetsperspektiv på elevernas hela dag, skoldag och fritidsverksamhet. Lärarna följer eleverna även under fritidsverksamheten flera dagar i veckan. Enskede byskola erbjuder en meningsfull fritidsverksamhet. Barn lär sig lika mycket genom lek som under lektionstid.

För oss är det en självklarhet att omsorgen och kunskapen följer eleven utanför klassrummets väggar. Ju yngre eleven är, desto större betydelse har trygghetskänslan. De elever som börjar i förskoleklass kommer från förskolans eller kanske direkt från hemmets trygga miljö. För dem är det extra viktigt att känna igen och möta samma vuxna både i skolan och i fritidsverksamheten.

Våra lärare har, förutom lärarkompetens, även specialkompetenser. Det tar vi vara på i fritidsverksamheten, där barnen får delta i givande aktiviteter som t.ex. dans, drama, musik och olika idrotter. Det betyder också att alla vuxna känner till alla elever och alla elever känner till alla vuxna.

Årskurs 4-6 har sin egen fritidsklubb som är öppen efter skolan varje dag och alla lovdagar förutom jul och sommarlov. På fritidsklubben serveras mellanmål varje dag och man kan beställa lunch på lovdagarna.