Digitalt Öppet Hus

Digitalt Öppet Hus

Vill du veta mer?

Vill du veta mer?

Vårt miljöarbete

Vi strävar efter att en hållbar utveckling ska genomsyra alla aktiviteter i skolan och vi är Grön flagg-certifierade.
Eleverna får genom sin skoltid  lära sig om biologisk mångfald och vad de kan göra för att bidra till att vår planet ska må bra i framtiden.
Vi uppmärksammar  Earth Day med gemensamma aktiviteter och deltar i Håll Sverige Rents skräpplockardag.

Vi har en fantastisk utemiljö på vår skolgård. Den inbjuder till fysisk aktivitet och inspirerar eleverna till många olika sorters lekar. Den är även en fin resurs i undervisningen, speciellt NO-undervisningen när vi arbetar med djur och natur i klasserna.
Vi odlar  på skolgården. Varje klass har en odlingslåda där barnen hjälps åt att så frön och sköta om det som växer. Eleverna har även byggt både “birestauranger” och “bihotell”.